วัน อังคาร ที่ 07 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

รายงานสถานการณ์ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ทางเว็บไซต์ http://202.29.173.26/open2564
ข่าว สพป.ชัยภูมิ เขต 3

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา [ 02 ธันวาคม 2564 (อ่าน : 38) ]
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2565 [ 30 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน : 118) ]
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัย ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 [ 29 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน : 29) ]
โครงการให้ความรู้สู้โควิด [ 29 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน : 27) ]
รับการตรวจATK ครั้งที่ 2 [ 29 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน : 32) ]
ตรวจ ATK ครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ [ 25 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน : 32) ]
รับการตรวจ Anting test Kit (ATK) [ 17 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน : 42) ]
กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 [ 15 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน : 45) ]
ร่วมบุญกฐิน ณ วัดบ้านโคกสะอาด [ 15 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน : 40) ]
การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือน เงินบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ [ 10 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน : 63) ]

วาระการประชุม

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่5/2564 [ 29 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน : 28) ]
นิเทศติดตามการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการเตรียมความพร้อมในการเปิด ภาคเรียที่ 2/2564 [ 03 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน : 59) ]
วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาผ่านระบบทางไกล Video Conference ครั้งที่ 5/2564 [ 18 ตุลาคม 2564 (อ่าน : 138) ]
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 4/2564 [ 15 ตุลาคม 2564 (อ่าน : 134) ]
วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบ video conference [ 06 มิถุนายน 2564 (อ่าน : 307) ]
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 3/2564 [ 16 เมษายน 2564 (อ่าน : 307) ]
วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 3/2564 [ 07 เมษายน 2564 (อ่าน : 308) ]
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2564 [ 17 มีนาคม 2564 (อ่าน : 275) ]
วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2564 [ 05 มีนาคม 2564 (อ่าน : 324) ]
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2564 [ 23 กุมภาพันธ์ 2564 (อ่าน : 350) ]

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 04 ธันวาคม 2564 (อ่าน : 5) ]
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 [ 29 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน : 20) ]
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 10 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน : 53) ]
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564 [ 06 ตุลาคม 2564 (อ่าน : 96) ]
ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยเเย้ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเสริมทักษะสำหรับรูปแบบการสอน On hand [ 28 กันยายน 2564 (อ่าน : 87) ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการอุปกรณ์ DLTV ทดแทนปี 2557 โดยวิธีคัดเลือก [ 10 กันยายน 2564 (อ่าน : 108) ]
ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยเเย้ เรื่อง เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อหนังสือเสริมทักษะสำหรับรูปแบบการสอน on- hand [ 07 กันยายน 2564 (อ่าน : 103) ]
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564 [ 03 กันยายน 2564 (อ่าน : 113) ]
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564 [ 26 สิงหาคม 2564 (อ่าน : 110) ]
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564 [ 22 กรกฎาคม 2564 (อ่าน : 157) ]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

การประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมศิลปหัตถกรรมการจักสานไม้ไผ่จากชุมชนสู่ทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม โดย ผอ.สันติ สิงหาพรม [ 11 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน : 40) ]
“การพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสาธารณะด้วย COVID model” ของโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ภายใต้ภายใต้โครงการยุวทูตความดี ฝึกจิตอาสา สานต่อปณิธานความดี ร่วมแรงร่วมใจ ต้านภัย Covid-19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 19 ตุลาคม 2564 (อ่าน : 78) ]
รายงานผลการดำเนินงานหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม [ 14 ตุลาคม 2564 (อ่าน : 79) ]
การศึกษาผลสัมฤทธิ์และวัดความพึงพอใจในการเรียน โดยใช้บทเรียน เว็บไซต์ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 วิชา คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [ 10 กันยายน 2564 (อ่าน : 254) ]
รายงานการนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน โดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบโค้ชมีสุข (COACHMESUK-PONSAK) [ 30 สิงหาคม 2564 (อ่าน : 151) ]
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID 19 ของโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม [ 27 กรกฎาคม 2564 (อ่าน : 205) ]
นวัตกรรมการนิเทศภายในของสถานศึกษา ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยหลักการ COVID model [ 19 กรกฎาคม 2564 (อ่าน : 305) ]
ผลงานดีเด่นและข้อเสนอการพัฒนางาน [ 01 กรกฎาคม 2564 (อ่าน : 165) ]
แพงพวยโมเดล [ 22 มิถุนายน 2564 (อ่าน : 292) ]
รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ปีการศึกษา 2563 [ 28 พฤษภาคม 2564 (อ่าน : 184) ]

ข่าวจากกลุ่มใน สพท.ชัยภูมิ เขต 3

รายงานการรับ-จ่าย เงินกองทุนช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 03 ธันวาคม 2564 (อ่าน : 11) ]
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 03 ธันวาคม 2564 (อ่าน : 11) ]
การรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา [ 02 ธันวาคม 2564 (อ่าน : 20) ]
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบกระเช้าและเงินกองทุนช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 30 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน : 21) ]
รับมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบกองทุนช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 30 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน : 18) ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2565 [ 30 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน : 37) ]
แจ้งการโอนเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2564 (70%) [ 26 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน : 234) ]
แบบสิ่งก่อสร้างและเงื่อนไข ปี 2566 [ 25 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน : 143) ]
แบบ ปร. 4, 5, 6 และตัวอย่าง 2566 [ 25 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน : 144) ]
แบบคำขอตั้งบ้านพักครู 2566 [ 25 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน : 81) ]
แบบฟอร์ม ขอตั้งสิ่งก่อสร้าง 2566 [ 25 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน : 117) ]
แบบฟอร์มครุภัณฑ์ 2566 [ 25 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน : 147) ]
รายการครุภัณฑ์ 2566 [ 25 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน : 145) ]
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566 [ 25 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน : 167) ]
รอง ผอ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล [ 22 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน : 27) ]
แนวทางการขอตั้งงบประมาณ กรณีประสบภัย [ 15 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน : 30) ]
จัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2564 (70%) [ 15 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน : 43) ]
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 08 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน : 45) ]
ประมวลจริยธรรมข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 27 ตุลาคม 2564 (อ่าน : 57) ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับดำเนินการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป้นข้ารา [ 18 ตุลาคม 2564 (อ่าน : 161) ]

จดหมายข่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

แหล่งเรียนรู้

Facebook

ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทร 044-056385 , 044-056386 โทรสาร 044-056387
กลุ่มอำนวยการ : 0
กลุ่มบริหารงานบุคคล : 111
กลุ่มนโยบายและแผน : 117
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : 112
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ : 109
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ : 105
หน่วยตรวจสอบภายใน : 113
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ : 119
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ : 123
กลุ่มกฎหมายและคดี :108

email : info@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ : http://www.chaiyaphum3.go.th

ผู้บริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3


นายประวิช ยะรินทร์
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3
[ ประวัติ ]

นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายธิติวุฒิ นาคุณทรง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นางสาวณัชญานุช สุดชาดี
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

เขตสุจริต

คู่มือการประเมิน ITA 2021
ปฏิญญาเขตสุจริต
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ช่องทางถ่ายทอดสดของ สพฐ.


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.

สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 76
เมื่อวานนี้ 197
เดือนนี้ 1,403
เดือนที่แล้ว 8,209
ปีนี้ 97,544