วัน จันทร์ ที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

โปรแกรมรายงานข้อมูลการบริหารจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์ COVID 19  [ คลิกที่นี่ ]
ข่าว สพป.ชัยภูมิ เขต 3

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3” [ 24 มิถุนายน 2565 (อ่าน : 17) ]
ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง [ 24 มิถุนายน 2565 (อ่าน : 21) ]
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิตประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานนักการภารโรง [ 22 มิถุนายน 2565 (อ่าน : 19) ]
ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน กรณีประสบอุบัติเหตุ [ 17 มิถุนายน 2565 (อ่าน : 37) ]
ประชาสัมพันธ์การขอรับทุนการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ [ 14 มิถุนายน 2565 (อ่าน : 46) ]
เลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน [ 10 มิถุนายน 2565 (อ่าน : 54) ]
พิธีไหว้ครู [ 10 มิถุนายน 2565 (อ่าน : 54) ]
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดวาดภาพ(ทิวทัศน์) งานเทศกาลทุ่งดอกกระเจียวบาน ประจำปี พ.ศ.2565 [ 08 มิถุนายน 2565 (อ่าน : 87) ]
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ [ 02 มิถุนายน 2565 (อ่าน : 82) ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง [ 02 มิถุนายน 2565 (อ่าน : 120) ]

วาระการประชุม

วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ครั้งที่ 2/2565 [ 21 มิถุนายน 2565 (อ่าน : 96) ]
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ผ่านระบบทางไกล Video Conference ครั้งที่ 1/2565 [ 05 พฤษภาคม 2565 (อ่าน : 175) ]
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ผ่านระบบทางไกล Video Conference ครั้งที่ 1/2565 [ 25 เมษายน 2565 (อ่าน : 169) ]
วาระการประชุม ผอ.เขตพบเพื่อนครู ผ่านระบบทางไกล video conference [ 27 มกราคม 2565 (อ่าน : 504) ]
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่5/2564 [ 29 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน : 377) ]
นิเทศติดตามการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการเตรียมความพร้อมในการเปิด ภาคเรียที่ 2/2564 [ 03 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน : 328) ]
วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาผ่านระบบทางไกล Video Conference ครั้งที่ 5/2564 [ 18 ตุลาคม 2564 (อ่าน : 396) ]
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 4/2564 [ 15 ตุลาคม 2564 (อ่าน : 386) ]
วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบ video conference [ 06 มิถุนายน 2564 (อ่าน : 546) ]
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 3/2564 [ 16 เมษายน 2564 (อ่าน : 527) ]

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการเครื่องเล่นสนามระดับก่อนประถมศึกษา ให้กับโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 24 มิถุนายน 2565 (อ่าน : 9) ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนกลุ่ม Stand Alone ทดแทนปี 2557 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 02 มิถุนายน 2565 (อ่าน : 42) ]
ประกาศ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนกลุ่ม Stand Alone ทดแทนปี 2557 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธ [ 20 พฤษภาคม 2565 (อ่าน : 64) ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ [ 11 พฤษภาคม 2565 (อ่าน : 89) ]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขายทอดตลาดอาคารเรียน/สิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุของโรงเรียนในสังกัด (แก้ไขเพิ่มเติม) [ 03 พฤษภาคม 2565 (อ่าน : 256) ]
ประกาศโรงเรียนบ้านวังตาท้าว เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารอายิโนะโมะโต๊ะ ภายใต้โครงการอายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาออเล็กทรอนิกส์ ( e [ 03 พฤษภาคม 2565 (อ่าน : 126) ]
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ให้กับโรงเรียนในสังกัด ประจำป [ 29 เมษายน 2565 (อ่าน : 106) ]
ประกาศ สพป.ชย.3 เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ให้กับโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 11 เมษายน 2565 (อ่าน : 137) ]
ประกาศ สพป.ชย.3 เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(DLTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 01 เมษายน 2565 (อ่าน : 145) ]
ประกาศ สพป.ชย.3 เรื่องประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ [ 31 มีนาคม 2565 (อ่าน : 137) ]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ โรงเรียนบ้านประดู่งาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 [ 28 พฤษภาคม 2565 (อ่าน : 54) ]
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาและเสริมสร้างทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า [ 15 พฤษภาคม 2565 (อ่าน : 2493) ]
การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความปลอดภัย จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ นางณัฐดญา แคนเภาว์ [ 14 พฤษภาคม 2565 (อ่าน : 2145) ]
การพัฒนากระบวนการนิเทศมิติบูรณาการแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อสมรรถนะครูด้านการทำวิจัยชั้นเรียนในการแก้ปัญหาทางการเรียนรู้ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 [ 09 พฤษภาคม 2565 (อ่าน : 238) ]
การพัฒนาโมดูลการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนสำหรับครู โดยนายปฏิวัติ เทียบอุ่น [ 25 เมษายน 2565 (อ่าน : 176) ]
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถนศึกษาด้านการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียน บ้านนาประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [ 14 มีนาคม 2565 (อ่าน : 233) ]
รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัยโดยใช้การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นฐานอย่างมีประสิทธิผล โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) [ 14 มีนาคม 2565 (อ่าน : 194) ]
การพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ ของโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ โดยใช้กิจกรรมโครงงานคุณธรรม โดย นายศรายุทธ ปาปะกัง [ 03 มีนาคม 2565 (อ่าน : 268) ]
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม โดย นายสันติ สิงหาพรม [ 10 กุมภาพันธ์ 2565 (อ่าน : 200) ]
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาบนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างเข้มแข็ง โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) [ 07 กุมภาพันธ์ 2565 (อ่าน : 246) ]

ข่าวจากกลุ่มใน สพท.ชัยภูมิ เขต 3

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 และเดือน พฤษภาคม 2565 [ 15 มิถุนายน 2565 (อ่าน : 32) ]
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 10 มิถุนายน 2565 (อ่าน : 34) ]
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2565 [ 26 พฤษภาคม 2565 (อ่าน : 57) ]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรพัฒนาครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 [ 20 พฤษภาคม 2565 (อ่าน : 74) ]
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา [ 20 พฤษภาคม 2565 (อ่าน : 66) ]
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ [ 18 พฤษภาคม 2565 (อ่าน : 77) ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ [ 17 พฤษภาคม 2565 (อ่าน : 85) ]
เดินทางไปส่งข้าราชการครู ย้ายกลับภูมิลำเนา [ 14 พฤษภาคม 2565 (อ่าน : 111) ]
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 2) [ 29 เมษายน 2565 (อ่าน : 119) ]
แจ้งการโอนเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (70%) [ 28 เมษายน 2565 (อ่าน : 607) ]
รับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 28 เมษายน 2565 (อ่าน : 158) ]
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ [ 25 เมษายน 2565 (อ่าน : 116) ]
แบบขอรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [ 21 เมษายน 2565 (อ่าน : 149) ]
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 07 เมษายน 2565 (อ่าน : 133) ]
สพป.ชัยภูมิเขต 3 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนจากอุบัติเหตุ [ 30 มีนาคม 2565 (อ่าน : 150) ]
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 24 มีนาคม 2565 (อ่าน : 146) ]
แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง [ 21 มีนาคม 2565 (อ่าน : 133) ]
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2564 [ 21 มีนาคม 2565 (อ่าน : 157) ]
โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 07 มีนาคม 2565 (อ่าน : 180) ]
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 04 มีนาคม 2565 (อ่าน : 175) ]

จดหมายข่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

แหล่งเรียนรู้

Facebook

ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทร 044-056385 , 044-056386 โทรสาร 044-056387
กลุ่มอำนวยการ : 0
กลุ่มบริหารงานบุคคล : 111
กลุ่มนโยบายและแผน : 117
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : 112
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ : 109
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ : 105
หน่วยตรวจสอบภายใน : 119
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ : 108
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ : 123
กลุ่มกฎหมายและคดี :103

email : info@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ : http://www.chaiyaphum3.go.th

ผู้บริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3


นายประวิช ยะรินทร์
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3
[ ประวัติ ]

นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายธิติวุฒิ นาคุณทรง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นางสาวณัชญานุช สุดชาดี
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ภารกิจผู้บริหารสพป.ชัยภูมิ เขต 3

วัน จันทร์ ที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

นโยบายและทิศทางการดำเนินงาน

แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 (สพฐ.)
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบระมาณ พ.ศ. 2564
แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี (2564-2568) ปรับปรุง 2565
แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี (2564-2568)
แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 (สพฐ.)
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ64 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบระมาณ พ.ศ. 2563
คำสั่งมอบหมายงานบุคลากร (2564)
แผนปฏิบัติการ 2563
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562
แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี (2561-2564)
คำสั่งมอบหมายงานบุคลากร (2563)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

เขตสุจริต

คู่มือการประเมิน ITA 2021
ปฏิญญาเขตสุจริต
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ช่องทางถ่ายทอดสดของ สพฐ.


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.

สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 41
เมื่อวานนี้ 201
เดือนนี้ 7,561
เดือนที่แล้ว 7,945
ปีนี้ 57,285