ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 และ อาคารเรียนแบบ สปช.104/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 กันยายน 2565 (อ่าน : 23) ]
ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นให้กับโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ [ 16 กันยายน 2565 (อ่าน : 42) ]
ประกาศโรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 และอาคารเรียนแบบ สปช.104/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) [ 13 กันยายน 2565 (อ่าน : 31) ]
ประกาศโรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 13 กันยายน 2565 (อ่าน : 19) ]
โรงเรียนบ้านตาล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ [ 13 กันยายน 2565 (อ่าน : 40) ]
ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ [ 10 กันยายน 2565 (อ่าน : 123) ]
ประกาศ สพป.ชย.3 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 08 กันยายน 2565 (อ่าน : 17) ]
ประกาศ สพป.ชย.3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 29 สิงหาคม 2565 (อ่าน : 29) ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ Shopping List [ 24 สิงหาคม 2565 (อ่าน : 30) ]
สพป.ชย.3 ประกาศประกวดราคาศซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการครุภัณฑ์แบบเลือกรายการ (Shopping List) [ 22 กรกฎาคม 2565 (อ่าน : 58) ]

อ่านข่าวทั้งหมด