วัน พฤหัสบดี ที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

โปรแกรมรายงานข้อมูลการบริหารจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์ COVID 19  [ คลิกที่นี่ ]
ข่าว สพป.ชัยภูมิ เขต 3

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประกวดบรรยายธรรม จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ระดับจังหวัด [ 26 มกราคม 2565 (อ่าน : 7) ]
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ [ 26 มกราคม 2565 (อ่าน : 10) ]
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 [ 25 มกราคม 2565 (อ่าน : 35) ]
ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง [ 25 มกราคม 2565 (อ่าน : 11) ]
ประชาสัมพันธ์ Mobile Application “เที่ยวเท่ๆ เสน่ห์เมืองไทย” [ 25 มกราคม 2565 (อ่าน : 11) ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2565 [ 18 มกราคม 2565 (อ่าน : 50) ]
วันที่ 13 มกราคม 2565 นายวสันต์ ตาลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ เเละคณะครู มอบเงินช่วยเหลือเเก่ครอบครัวของนักเรียนที่เสียชีวิต [ 13 มกราคม 2565 (อ่าน : 35) ]
7 มาตรการเข้ม เปิดเรียนอย่างปลอดภัย โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร [ 12 มกราคม 2565 (อ่าน : 27) ]
นายประวิช ยะรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 มาตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายให้กับผู้บริหาร เเละคณะครูโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ [ 12 มกราคม 2565 (อ่าน : 30) ]
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [ 10 มกราคม 2565 (อ่าน : 29) ]

วาระการประชุม

วาระการประชุม ผอ.เขตพบเพื่อนครู ผ่านระบบทางไกล video conference [ 27 มกราคม 2565 (อ่าน : 169) ]
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่5/2564 [ 29 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน : 138) ]
นิเทศติดตามการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการเตรียมความพร้อมในการเปิด ภาคเรียที่ 2/2564 [ 03 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน : 118) ]
วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาผ่านระบบทางไกล Video Conference ครั้งที่ 5/2564 [ 18 ตุลาคม 2564 (อ่าน : 199) ]
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 4/2564 [ 15 ตุลาคม 2564 (อ่าน : 195) ]
วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบ video conference [ 06 มิถุนายน 2564 (อ่าน : 355) ]
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 3/2564 [ 16 เมษายน 2564 (อ่าน : 343) ]
วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 3/2564 [ 07 เมษายน 2564 (อ่าน : 356) ]
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2564 [ 17 มีนาคม 2564 (อ่าน : 315) ]
วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2564 [ 05 มีนาคม 2564 (อ่าน : 393) ]

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57-ก โดยวิธีการคัดเลือก [ 18 มกราคม 2565 (อ่าน : 26) ]
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564 [ 11 มกราคม 2565 (อ่าน : 13) ]
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โดยวิธีคัดเลือก [ 05 มกราคม 2565 (อ่าน : 45) ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ (จำนวน ๒ หลัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 ธันวาคม 2564 (อ่าน : 53) ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๓ ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 ธันวาคม 2564 (อ่าน : 58) ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องสมุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 ธันวาคม 2564 (อ่าน : 44) ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 ธันวาคม 2564 (อ่าน : 34) ]
ประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 (จำนวน 2 หลัง) [ 14 ธันวาคม 2564 (อ่าน : 73) ]
ประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 [ 14 ธันวาคม 2564 (อ่าน : 59) ]
ประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารห้องสมุด [ 14 ธันวาคม 2564 (อ่าน : 53) ]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) [ 23 ธันวาคม 2564 (อ่าน : 75) ]
การประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมศิลปหัตถกรรมการจักสานไม้ไผ่จากชุมชนสู่ทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม โดย ผอ.สันติ สิงหาพรม [ 11 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน : 104) ]
“การพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสาธารณะด้วย COVID model” ของโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ภายใต้ภายใต้โครงการยุวทูตความดี ฝึกจิตอาสา สานต่อปณิธานความดี ร่วมแรงร่วมใจ ต้านภัย Covid-19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 19 ตุลาคม 2564 (อ่าน : 140) ]
รายงานผลการดำเนินงานหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม [ 14 ตุลาคม 2564 (อ่าน : 145) ]
การศึกษาผลสัมฤทธิ์และวัดความพึงพอใจในการเรียน โดยใช้บทเรียน เว็บไซต์ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 วิชา คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [ 10 กันยายน 2564 (อ่าน : 369) ]
รายงานการนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน โดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบโค้ชมีสุข (COACHMESUK-PONSAK) [ 30 สิงหาคม 2564 (อ่าน : 211) ]
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID 19 ของโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม [ 27 กรกฎาคม 2564 (อ่าน : 250) ]
นวัตกรรมการนิเทศภายในของสถานศึกษา ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยหลักการ COVID model [ 19 กรกฎาคม 2564 (อ่าน : 383) ]
ผลงานดีเด่นและข้อเสนอการพัฒนางาน [ 01 กรกฎาคม 2564 (อ่าน : 211) ]
แพงพวยโมเดล [ 22 มิถุนายน 2564 (อ่าน : 336) ]

ข่าวจากกลุ่มใน สพท.ชัยภูมิ เขต 3

ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [ 10 มกราคม 2565 (อ่าน : 25) ]
แผนการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 มกราคม 2565 (อ่าน : 24) ]
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 10 มกราคม 2565 (อ่าน : 20) ]
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 27 ธันวาคม 2564 (อ่าน : 257) ]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างคราว ปีงบประมาณ 2565 [ 17 ธันวาคม 2564 (อ่าน : 142) ]
กรอบคุณธรรม [ 14 ธันวาคม 2564 (อ่าน : 61) ]
กฎบัตร [ 14 ธันวาคม 2564 (อ่าน : 53) ]
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดการบันทึกข้อตกลงการพัฒนางานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา [ 07 ธันวาคม 2564 (อ่าน : 69) ]
รายงานการรับ-จ่าย เงินกองทุนช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 03 ธันวาคม 2564 (อ่าน : 90) ]
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 03 ธันวาคม 2564 (อ่าน : 67) ]
การรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา [ 02 ธันวาคม 2564 (อ่าน : 97) ]
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบกระเช้าและเงินกองทุนช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 30 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน : 82) ]
รับมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบกองทุนช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 30 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน : 72) ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2565 [ 30 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน : 100) ]
แจ้งการโอนเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2564 (70%) [ 26 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน : 383) ]
แบบสิ่งก่อสร้างและเงื่อนไข ปี 2566 [ 25 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน : 284) ]
แบบ ปร. 4, 5, 6 และตัวอย่าง 2566 [ 25 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน : 310) ]
แบบคำขอตั้งบ้านพักครู 2566 [ 25 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน : 193) ]
แบบฟอร์ม ขอตั้งสิ่งก่อสร้าง 2566 [ 25 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน : 257) ]
แบบฟอร์มครุภัณฑ์ 2566 [ 25 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน : 341) ]

จดหมายข่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

แหล่งเรียนรู้

Facebook

ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทร 044-056385 , 044-056386 โทรสาร 044-056387
กลุ่มอำนวยการ : 0
กลุ่มบริหารงานบุคคล : 111
กลุ่มนโยบายและแผน : 117
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : 112
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ : 109
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ : 105
หน่วยตรวจสอบภายใน : 119
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ : 108
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ : 123
กลุ่มกฎหมายและคดี :103

email : info@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ : http://www.chaiyaphum3.go.th

ผู้บริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3


นายประวิช ยะรินทร์
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3
[ ประวัติ ]

นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายธิติวุฒิ นาคุณทรง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นางสาวณัชญานุช สุดชาดี
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ภารกิจผู้บริหารสพป.ชัยภูมิ เขต 3

วัน พฤหัสบดี ที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565
1. ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ [ นายธิติวุฒิ นาคุณทรง ]
2. ประชุม ผอ.เขต พบเพื่อนครู ณ ห้องประชุมจัตุภูมิ [ นายประวิช ยะรินทร์ ]

เขตสุจริต

คู่มือการประเมิน ITA 2021
ปฏิญญาเขตสุจริต
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ช่องทางถ่ายทอดสดของ สพฐ.


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.

สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 592
เมื่อวานนี้ 413
เดือนนี้ 6,153
เดือนที่แล้ว 7,121
ปีนี้ 6,153
hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik blog Ankara evden eve nakliyat türkçe anime izle