วัน ศุกร์ ที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนวิถีพอเพียง

คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


นายชนาธิป สำเริง
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3
044 056385 ต่อ 101


นายธิติวุฒิ นาคุณทรง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3
044 056385 ต่อ 106

นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3
044 056385 ต่อ 103

นายพิสิษฐ์ คงผดุง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3
044 056385 ต่อ 102


นางสาวสุภณิตา ยุพากิ่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
044 056385 ต่อ 116

นางสาวอุบลวรรณ กิติจันวานิตย์
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
044 056385 ต่อ 118

นายศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
044 056385 ต่อ 107

นางศวัลย์รัตน์ สุวรรณวิสุทธิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
044 056385 ต่อ 104

นางสาวสมหวัง จิตรหาญ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
044 056385 ต่อ 121

นางสาวสุนัน ทองสงฆ์
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
044 056385 ต่อ 123

นางสาวสมลักษณ์ วิจบ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
044 056385 ต่อ 119

นางสาวจริยา รัตนพิทักษ์
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
044 056385 ต่อ 122

นางนิสา อินพล
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
044 056385 ต่อ 113

นายเชษฐา หนองเหล็ก
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
044 056385 ต่อ 108

ผู้บริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3


นายชนาธิป สำเริง
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายธิติวุฒิ นาคุณทรง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายพิสิษฐ์ คงผดุง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3ช่องทางถ่ายทอดสดของ สพฐ.


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.

สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 261
เมื่อวานนี้ 302
เดือนนี้ 5,809
เดือนที่แล้ว 9,960
ปีนี้ 36,134