วัน อังคาร ที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนวิถีพอเพียง

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

นายชนาธิป สำเริง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานคณะกรรมการ
นายเสฎฐวุฒิ ครูเกษตร
ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ
กรรมการ
นางสาวณปภา อาจศิริ
ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาภาคเอกชน
กรรมการ
นายภฤศวัฒน์ คุณสุวรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
กรรมการ
นายสมเกียรติ ตุงคะเสรีรักษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
นายวินัย พันธุ์มี
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล
กรรมการ
นายวสันต์ ตาลทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านปฐมวัย
กรรมการ
นางสาวสมลักษณ์ วิจบ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ

ผู้บริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3


นายชนาธิป สำเริง
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายธิติวุฒิ นาคุณทรง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายพิสิษฐ์ คงผดุง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3ช่องทางถ่ายทอดสดของ สพฐ.


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.

สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 18
เมื่อวานนี้ 332
เดือนนี้ 5,808
เดือนที่แล้ว 8,647
ปีนี้ 53,302