วัน อังคาร ที่ 03 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนวิถีพอเพียง

ทิศทางการดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)แผนปฏิบัติการ 2563
คำสั่งมอบหมายงานบุคลากร (2563)
แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี (2561-2564)
แผนปฏิบัติการ 2562
แผนปฏิบัติการ 2561
แผนปฏิบัติการ 2560
รายงานผลการดำเนินงาน 2562
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน 2561
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน 2560
คำสั่งมอบหมายงานบุคลากร (2561)
คำสั่งมอบหมายงานบุคลากร (2561)
คำสั่งมอบหมายงานบุคลากร (2560)
แผนผังการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
มาตรการ กลไก แนวทางเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ผู้บริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3


นายชนาธิป สำเริง
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายธิติวุฒิ นาคุณทรง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายพิสิษฐ์ คงผดุง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ช่องทางติดต่อสื่อสาร

เขตสุจริต

คู่มือการประเมิน ITA 2021
ปฏิญญาเขตสุจริต
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)ช่องทางถ่ายทอดสดของ สพฐ.


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.

สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 281
เมื่อวานนี้ 294
เดือนนี้ 446
เดือนที่แล้ว 7,237
ปีนี้ 64,023