วัน อังคาร ที่ 03 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนวิถีพอเพียง

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือการให้บริการ

คู่มือการบริการงานทุนการศึกษาและการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
คู่มือการบริการระบบรายงานข้อมูลบัญชีสำหรับสถานศึกษา
คู่มือการยืมเงินราชการ
คู่มือการให้บริการการขอซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
คู่มือการให้บริการการขออนุญาตนำนักเรียนไปเข้าค่ายพักแรม
คู่มือการให้บริการการขออนุญาตไปต่างประเทศ
คู่มือการให้บริการการดำเนินงานเพื่อรับการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว
คู่มือการให้บริการทางวิชาการ
คู่มือการให้บริการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา
คู่มือ One Stop Service
คู่มือการใช้ห้องประชุม
คู่มือการบริการกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
คู่มือการบริการการขอจัดตั้งงบประมาณ
คู่มือการบริการการขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
คู่มือการบริการขอหนังสือผ่านสิทธิ์ และรับรองเงินเดือนกู้สินเชื่อสวัสดิการ


มาตรฐานการให้บริการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ผู้บริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3


นายชนาธิป สำเริง
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายธิติวุฒิ นาคุณทรง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

นายพิสิษฐ์ คงผดุง
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ช่องทางติดต่อสื่อสาร

เขตสุจริต

คู่มือการประเมิน ITA 2021
ปฏิญญาเขตสุจริต
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)ช่องทางถ่ายทอดสดของ สพฐ.


เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.

สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 280
เมื่อวานนี้ 294
เดือนนี้ 446
เดือนที่แล้ว 7,237
ปีนี้ 64,023