CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยเเย้ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช 105 / 29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 8 ห้องเรียน