CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ประกาศโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)