CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ผลงานวิชาการ นายดิเรก ทะสุนทร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองตอ