CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)


ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศ สพป.ชัยภูมิ เขต 3