CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าดำเนินการคัดเลือกเพือย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) เพื่อโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการคร


ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์