CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           การอบรมวิธีตรวจสอบผลสิทธิ์เปลี่ยนผ่านสู่หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิณตำแหน่งและวิทยฐานะ ว PA