CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการอุปกรณ์ DLTV ทดแทนปี 2557 โดยวิธีคัดเลือก


ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศ สพป.ชัยภูมิ เขต 3