CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยเเย้ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเสริมทักษะสำหรับรูปแบบการสอน On hand