CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับดำเนินการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป้นข้ารา


ดาวน์โหลดเอกสาร
รายละเอียดไฟล์แนบ