CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนหัวสระวิทยา ขอเรียนเชิญร่วมสนับสนุนงบประมาณ และบริจาคสิ่งของช่วยเหลือโรงเรียนประสบอุทกภัย