CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ประกาศ สพป.ชย.3 เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ให้กับโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศ สพป.ชัยภูมิ เขต 3