CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเป็นผู้ดูแลเด็กเล็กตามแนวคิด: ศูนย์ดูแลคนสองวัย(Intergeneration care Center)


ดาวน์โหลดเอกสาร
หนังสือ