CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน กรณีประสบอุบัติเหตุ