CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน


ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการพิจารณา