CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           การจัดทำคำขอเกี่ยวกับการบริหารงานส่วนบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา