CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           มาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ/ผู้อำนวยการสถานศึกษา


ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศฯ มาตรการป้องกัน