CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ตัวอย่าง การแต่งตั้งและเตรียมความพร้อมพัมนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย