CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           แนวทางพิจารณากรณีใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง


ดาวน์โหลดเอกสาร
แนวทางพิจารณา