CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงโทษนักเรียน และมาตรการล่วงละเมิดทางเพศและยาเสพติด