CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           สพป.ชัยภูมิ เขต 3 วางหรีดเคารพศพ น.ส.ยุวลักษณ์ โรมบรรณ บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3


วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบให้นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะ เป็นตัวแทนวางหรีดเคารพศพแสดงความอาลัยกับครอบครัว น.ส.ยุวลักษณ์ โรมบรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผู้วายชนม์ ณ วัดบึงชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

ภาพข่าว สพฐ.https://www.obec.go.th/archives/428156