CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           งานวันเด็ก


วันพุธ ที่ 7 เมษายน พ.ศ.2564 โรงเรียนบ้านซับหมี นำโดย นายสุจริต ทองปัสโนว์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับหมี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้แสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเองได้เห็นคุณค่าของตนเอง ให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี