CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนเยี่ยมชมนิทรรศการกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด


                       วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564 บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด โดยนายบรรลุ ศิริเพชร  ผู้จัดการโรงงาน ให้การต้อนรับคณะครู นักเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)  ซึ่งเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) ในการเข้ารับฟังนิทรรศการกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง ตลอดจนเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตภายในโรงงาน