CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนบ้านซับหมีจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ


วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน พ.ศ.2564 โรงเรียนบ้านซับหมี นำโดย นายสุจริต ทองปัสโนว์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับหมี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6 และมอบอนุบัตรนักเรียนชั้นอนุบาล 3เพื่อแสดงความยินดีที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีพิธีบายศรีผูกข้อมือให้นักเรียนพื่อความเป็นสิริมงคล