CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนบ้านเดื่อวางศิลาฤกษ์อาคารอนุบาล


26  มีนาคม  2564  โรงเรียนบ้านเดื่อ  พร้อมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน  ร่วมวางศิลาฤกษ์ ยกเสาเอก เสาโท  อาคารเรียนอนุบาล โดยงบประมาณสนับสนุนจากชุมชนและผู้มีจิตศรัทธา  และในวันนี้ได้รับเงินบริจาค 107,853  บาท (ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่าย)  ขอขอบพระคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน  มา ณ โอกาสนี้ ค่ะ