CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           "สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) ที่ประสบอัคคีภัย"


   เมื่อวันที่  23 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ชนาธิป  สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ ดร.นิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย นางวนาลิน ขามเกาะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะทำงาน ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านปะโคตะกอ (ประชาสามัคคี) อำเภอบำเหน็จณรงค์ ที่ประสบอัคคีภัย ได้แก่ หลังที่ 1 เด็กชายประยุทธ การณรงค์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังที่ 2 เด็กชายวุฒิพงษ์ สมนอก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  2. เด็กชายณัฐวุฒิ สมนอก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6