CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564


วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 08.15 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ แผ่เมตตา ร้องเพลงสดุดีจอมราชา ซึ่งเป็นกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริตที่ปฏิบัติเป็นประจำทุกวัน จากนั้นได้พบปะแจ้งข้อราชการสำคัญ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ หน้าอาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3