CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเช้าวันพุธที่ 28 เมษายน 2564


วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 08.15 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เป็นประจำทุกวัน ด้วยความตระหนักถึงความรักต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการเป็นข้าราชการที่ดีปฏิบัติตนตามกฏ ระเบียบวินัย และพบปะแจ้งข้อราชการแก่บุคลากรในสังกัด ณ หน้าอาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3