CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหัวหน้าหน่วยงานเอกชน ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือนเมษายน 2564


วันที่ 29 เมษายน 2564  เวลา 08.30 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหัวหน้าหน่วยงานเอกชน ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5  ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ โดยการประชุมเป็นไปมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมและยึดหลัง D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด

ภาพข่าว สพฐ.https://www.obec.go.th/archives/431745