CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564


วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 08.15 น. ดร.นิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ แผ่เมตตา ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา และพบปะบุคลากรแจ้งข้อราชการและภารกิจงานของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ณ หน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา