CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเช้าวันอังคาร


วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 08.15 น. ดร.ชนาธิป สำเริง  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ร้องเพลงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ แผ่เมตตา ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา ด้วยความรักต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จากนั้นได้พบปะแจ้งข้อราชการและภาระกิจงาน ณ หน้าอาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3