CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเช้าวันพุธ


วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 08.15 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกวัน เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ วินัย มีจิตสาธารณะ จากนั้นได้พบปะแจ้งข้อราชการและภารกิจงานของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ณ หน้าอาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ภาพข่าว สพฐ.https://www.obec.go.th/archives/447103