CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติวันพฤหัสบดีที่ 10 มิ.ย. 2564


วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ดำเนินกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ แผ่เมตตา ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา และพปปะแจ้งข้อราชการและภารกิจงาน ณ หน้าอาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3