CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ห้องเรียน อาคารเรียน โรงอาหาร ห้องน้ำ และพื้นที่ต่างๆ ที่ใช้ทำกิจกรรมของนักเรียน


9 มิถุนายน 2564 โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ อว.(อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ห้องเรียน อาคารเรียน โรงอาหาร ห้องน้ำ และพื้นที่ต่างๆ ที่ใช้ทำกิจกรรมของนักเรียน ตามโครงการ U2T COVID-19 WEEK ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด คลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน (U2T CPRU-COVID WEEK)