CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ และคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียน


วันพฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน 2564 โรงเรียนวังใหม่พัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯและคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียน โดยนายอำนาจ  กุมขุนทด ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวังใหม่พัฒนา ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายสุพจน์  เพ็ชรวิเศษ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวังใหม่พัฒนา

          นายสุพจน์  เพ็ชรวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังใหม่พัฒนา ได้รายงานตัวและแถลงนโยบายในการจัดการศึกษา การพัฒนาโรงเรียนพร้อมทั้งขอมติคณะกรรมการในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบาย ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)