CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           สำนึกโรงเรียนบ้านเกิด โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)


นายบรรพต ทองเกิดผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูได้รับมอบเสื้อผ้าและสิ่งของ จากศิษย์เก่ารักบ้านเกิด จากนายนิพล นางกุลจิรา จันทะ ได้มอบเสื้อเสื้อหม้อฮ่อม มาติดต่อกัน3ปีแล้ว ขอให้กิจการการค้ารุ่งละหานและสาขาอื่นๆเจริญๆยิ่งขึ้นไป