CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนบ้านสะพานยาว : ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน พร้อมแจกใบงาน ใบความรู้


วันที่ ๑๖ เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช ๒๕๖๔ :  ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือ (โรคCOVID-19) ซึ่งทำให้ไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ    ด้วยความห่วงใยลูก ๆ นักเรียนทุกคน โรงเรียนบ้านสะพานยาว ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ นำโดยนายวิรุด กล้าขวาน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาให้กับนักเรียน และการดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง จึงได้ถือโอกาสนี้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน พร้อมทำใบงาน ใบความรู้ เพื่อนำไปแจกให้นักเรียนได้ทบทวนและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในทุกระดับชั้น อีกทั้งยังได้นำเงินชดเชยค่าอาหารกลางวันไปให้กับผู้ปกครองนักเรียน และแจกนมโรงเรียนให้กับนักเรียนในช่วงเวลาหยุดดังกล่าว