CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริตเช้าวันพุธ


วันพุธที่ 21 กรกฏาคม 2564 เวลา 08.15 น. ดร.พิสิษฐ์ คงผดุง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมดำเนินกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ แผ่เมตตา และร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา  จากนั้นได้พบปะแจ้งข้อราชการและภารกิจงานของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ณ หน้าอาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ภาพข่าว สพฐ.https://www.obec.go.th/archives/470175