CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริตเช้าวันพฤหัสบดี


วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 08.15 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมดำเนินกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ แผ่เมตตา ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา ด้วยความตระหนักถึงความรักต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ วินัย การมีจิตสาธารณะ จากนั้นได้พบปะแจ้งข้อราชการและภารกิจของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ภาพข่าว สพฐ.https://www.obec.go.th/archives/470497