CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเช้าวันศุกร์


วันศุกร์ที่ 23 กรกฏาคม 2564 เวลา 08.15 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ แผ่เมตตา ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา ด้วยความตระหนักถึงความรักต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การปฏิบัติตนตามกฏ ระเบียบ วินัย มีจิตสาธารณะ ณ อาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ทั้งนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้ร่วมรณรงค์แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยเพื่อเป็นการอนุรักษ์ วัฒนธรรม และส่งเสริมความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป