CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนบ้านเดื่อ มอบเงินเยียวยานักเรียน ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)


วันที่ 8 กันยายน 2564 โรงเรียนบ้านเดื่อ นำโดย ผอ.วิยะดา  แสนวิชัยและคณะครู  ได้ดำเนินการมอบเงินให้ผู้ปกครองนักเรียน ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยได้มอบงินให้ผู้ปกครองนักเรียนรายละ 2,000 บาท/ต่อคน โดยโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรคโควิด 19  อย่างเคร่งครัด