CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริตเช้าวันจันทร์


วันจันทร์ที่ 13  กันยายน 2564 เวลา 08.15 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำข้าราชการและบุคลากร ในสังกัด ร่วมดำเนินกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ แผ่เมตตา ร่วมร้อง เพลงสดุดี จอมราชา สร้างความตระหนักถึงความรักต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการเป็นข้าราชการที่ดีมี กฏ ระเบียบ วินัย จากนั้นได้พบปะแจ้งข้อราชการและภารกิจงานของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3  พร้อมแนะนำนักศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต(กศ.ม.) สาขาวิชการบริหารและพัฒนาการศึกษา ที่เข้ามาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จำนวน 2 ราย

https://www.obec.go.th/archives/489650