CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2564


วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ