CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเช้าวันอังคาร


วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 08.15 น. ดร.นิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ แผ่เมตตา ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา สร้างความตระหนักถึงการเป็นข้าราชการทีปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ วินัย มีจิตสาธารณะ จากนั้นได้พบปะแจ้งข้อราชการและติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และแนะนำนักศึกษาที่มาฝึกประสบการวิชาชีพ ที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จำนวน 2 คน ณ หน้าอาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3